Sociální hmyz

Mravenec faraónský patří mezi sociální hmyz, který žije v koloniích. Mezi specifika tohoto druhu můžeme zařadit to, že v každé kolonii je neomezené množství samic a kolonie jsou rozděleny do sub kolonií. V subtropických a tropických oblastech mají hnízda i vně budov, avšak v mírném klimatickém pásmu žijí v budovách synantropním způsobem života. To znamená, že žijí v lidských sídlech společně s člověkem. Při likvidaci mravenců musíme vycházet ze zásady, že opatření musí být zaměřena proti celé kolonii, respektive proti koloniím a ne proti jednotlivcům.

Garance

Z uvedeného vyplývá, že nejvhodnější je použití nástrahový látek, jelikož postřikem můžeme zasáhnout jen jedince, a dezinsekci provádět v celém objektu jejich výskytu, nejen v jednotlivých částech. Nejvhodnější dobou aplikace nástrah je období, kdy jsou mravenci faraónští aktivní. Při použití vhodných nástrah dělnice, které zajišťují potravu, ji přinášejí do hnízd, kde je distribuována mezi ostatními členy kolonie. Specialisté z DeraPlus použijí gelové nástrahy a postřiky testované pro použití v domácnosti. Na jejich účinnost poskytují jako jediná firma garanci!